bakgrunn-2.png

Velkommen til Frivillighetens festkveld!

5. desember kl. 14:30

Månefisken, Oslo

Tid og sted:

Programmet begynner på Månefisken i Oslo, mandag 5. desember 2016 - fra kl. 14.30.

Månefisken ligger langs Akerselva i Sagveien 23 A, 0459 Oslo.

 

Program

14.30-15.15 Velkomst med pepperkaker, gløgg og underholdning

15.15-16.00 Tre parallelle fagseksjoner

16.00-16.15 Pause

16.15-17.00 Tre parallelle fagseksjoner

17.00-18.00 Bobler, snacks og mingling

18.00-19.00 Prisutdelinger

19.00-21.00 Tapas-middag

 

Priser

Det blir utdeling av fem priser den 5. desember:

  1. Kulturminister Linda Hofstad Helleland deler ut Frivillighetsprisen 2016. Vinneren får 50 000 kroner til sitt formal fra Norsk Tipping.
  2. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen deler ut pris til Årets frivillighetskommune
  3. Administrerende direktør i Virke Vibeke Hammer Madsen deler ut Næringslivets frivillighetspris til en bedrift som har samarbeidet godt med en frivillig organisasjon. 
  4. Styreleder i ExtraStiftelsen Tone Granaas deler ut Helseprisen. Organisasjonen som står bak vinneren får 100 000 kroner, og de to andre finalistene får 25.000 kroner hver.
  5. Vinneren av Frivillighetsprisen 2015 homoaktivist Aasmund Robert Vik deler ut pris til Årets nykommer i frivilligheten, på vegne av Frivillig.no.
 

Fagseksjoner

RUNDE 1 (15:15-16:00)

Sammen med næringslivet

med Virke

Frivilligheten og næringslivet kan samarbeide bedre. Bedrifter som vil bidra, må få noe tilbake for samarbeidet, og frivilligheten må være bevisst på egen verdi. Med riktige rammer rundt et samarbeid kan næringsliv og frivillighet løse viktige samfunnsoppgaver sammen. På Virkes fagseksjon drøfter vi hvordan et godt samarbeid kan gjøres.

Inkluderende lokalsamfunn

med KS

For å skape gode og inkluderende lokalsamfunn er kommunene avhengig av et tett og godt samarbeid med frivilligheten. Uten dette samarbeidet lykkes vi ikke med å skape gode inkluderende lokalsamfunn. På KS sitt fagseminar viser vi frem de gode eksemplene på kommuner som har fått til dette viktige samarbeidet.

Finn flere frivillige!

med Frivillig.no

Vi vil invitere flere nye frivillige inn i fellesskapet. Men hvordan fungerer dette i praksis? På denne fagseksjonen deler vi erfaringer fra kampanjen rundt frivillig.no, vi ser på hvordan organisasjonene bruker verktøyet og hvordan de lykkes med de nye frivillige. Frivillig.no er hele frivillighetens verktøy og feirer nå 1-årsdag.

 

RUNDE 2 (16:15-17:00)

Jeg vil #innafor  

med ExtraStiftelsen

Ungdomstiden handler om å passe inn. Så hva gjør du når du føler deg helt utafor? Enten det er seksualitet, mobbing, kroppspress, funksjonshemninger eller bare en følelse av å være utenfor som gjør at man ikke passer inn, så er frivilligheten en av den viktigste bidragsyteren til å få ungdom innafor. På ExtraStiftelsens fagseksjon snakker vi om hvordan.

Mer og bedre samarbeid i dynamiske team!

med Microsoft
Frivillige, offentlige og private virksomheter kan få til fantastiske resultater ved å jobbe mer og bedre sammen. På Microsofts fagseskjon spør vi hvordan teknologi kan hjelpe når alle bruker forskjellig teknologi?

#DetGodeStyrearbeid i frivillig sektor

med Frivillighet Norge

Det blir stadig mer komplisert å drive frivillige organisasjon. Denne fagseksjonen vil ta for seg prinsipielle utfordringer med styrearbeid i frivillig sektor, og vil ta utgangspunkt i Frivillighet Norges prinsipper for godt styrearbeid.

 

 

 

 

 

 

Påmelding

Navn *
Navn
Hvilken organisasjon jobber du i eller for? (Om noen)
Fagseksjon - Runde 1 *
Fagseksjon - Runde 2 *