Fagseminarer

RUNDE 1 (15:15-16:00)

Ny personvernlovgiving

med Virke

I mai 2018 kommer det en ny personvernlov. Er din organisasjon forberedt? Vi går gjennom hvordan du kan oppdatere deg og din organisasjon slik at dere ligger foran endringen.

Presentasjon av arbeidet til Årets frivillighetskommune 2016 Drammen

med KS

På denne workshopen vil du møte Drammen kommune som var fjorårets vinner av prisen årets frivillighetskommune. Du vil få innsikt i hvordan kommunen i samspill med frivilligheten utviklet sin frivillighetspolitikk. Du vil også få høre om hvordan arbeidet er fulgt opp og få smakebiter på hva som har skjedd videre i samspillet mellom frivilligheten og kommunen etter at politikken ble vedtatt. Det er eksempler på godt samspill fra både barnehage, skole, oppvekst, kultur, idrett og friluftsliv samt helse-, sosial og omsorgstjenestene.

Bli flere og mere synlig med Google og Frivillig.no

med Frivillig.no

Frivillig.no er frivillige organisasjoners eget verktøy for rekruttering av nye frivillige. Etter 2 år i drift og mer enn 20.000 interessemeldinger har vi fått mye ny innsikt og kunnskap om de nye frivillige, som vi deler med dere. Frivillig.no drives på Google systemer og har benyttet seg av Google Adwords for å fremme trafikk til nettsiden. Kristin Ellingsen er GoogleOrg ambassador i Norge og hun blir med og forteller mer om muligheter for frivillig organisasjoner.
 

 

RUNDE 2 (16:15-17:00)

Inspirasjonsseminar til frivillighet og eldreomsorg

med ExtraStiftelsen

Seks minutter, tjue bilder og et hav av inspirasjon. ExtraStiftelsens fagsesjon er inspirert av pecha kucha, og tar deg med på en reise gjennom frivillighetens bidrag i eldreomsorgen – en av vår tids største helseutfordringer. Lavterskel frivillighet, men stor helseeffekt for deltakerne, er stikkord for disse prosjektene.

Hjelp til selv-hjelp: Digitalisering og fremtidens frivillighet

med Microsoft

Teknologiskiftet påvirker alle. Utviklingen skjer raskt, og det som kan bli digitalisert blir digitalisert. Hva vil dette si for frivillige organisasjoner? Hvordan kan man innovere og effektivisere ved bruke teknologi? Microsoft, i samarbeid med Leger Uten Grenser, demonstrerer hvordan digital transformasjon påvirker alle frivillige organisasjoner. Vi vil gi eksempler på hvordan Leger Uten Grenser har fått bedre innsikt i egne prosjekter ute i felten ved hjelp av teknologi – en ressursutnyttelse som bidrar til å redde flere liv. 

Presentasjon av Frivillighetsbarometeret 2017

med Frivillighet Norge

Frivillighet Norge utfører årlig en befolkningsundersøkelse om frivillighet kalt Frivillighetsbarometeret, i samarbeid med Kantar TNS. Frivillighet Norge vil på dette fagseminaret presentere relevante funn fra Frivillighetsbarometeret for 2017.