Nominér kandidat til
frivillighetsprisen 2017:

 

Hvem har gjort en ekstraordinér frivillig innsats? 

Fristen for nominasjon er 1. september.

Frivillighetsprisen 2017 og 50 000 kroner fra Norsk Tipping deles ut den 5. desember. 

Nominér her: 

Hvem nominerer du?
Du kan nominere enkeltpersoner eller grupper.
På noen få setninger: Hva har personen utmerket seg med som gjør at de fortjener prisen? Hva slags konkrete resultater har innsatsen skapt?
Noen raske spørsmål:
Om du nominerer en gruppe eller et prosjekt, hva er gjennomsnittsalderen?
Kjønn på personen: *
Velg den som passer best!
Om det er flere så skriv alle.
Ble den frivillige betalt eller kompensert? *
Fikk personen eller gruppen du vil nominere betaling eller kompensasjon for innsatsen sin? (Du kan, om relevant, beskrive hva slags kompensasjon i feltet for mer informasjon.)
Alt som du ikke fikk plass til over!
Litt om deg som nominerer: