Frivillighetsprisen

Kveldens hederspris er Frivillighetsprisen som hvert år deles ut til en person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg. 

Hvem får prisen?

Frivillighetsprisens mål er å sette fokus på det arbeidet noen mennesker legger ned for andre, men også å skape engasjement rundt frivillig arbeid, og fremme organisasjonene bak de nominerte. Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.        

Hvem står bak prisen?

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum med over 300 frivillige organisasjoner som medlem. Siden 2005 har vi delt ut Frivillighetsprisen. 

Norsk Tipping er hovedsponsor for prisen og står for prispengene.

Prisen.jpeg