2013: Spelet om Heilag Olav

På morgenkvisten 5. desember delte Kulturminister Thorhild Widvey ut frivillighetsprisen 2013 til ildsjelene fra Verdal på TV 2 God Morgen Norge

"Spelet om Heilag Olav" på Stiklestad av Olav Gullvåg (manus) og Paul Okkenhaug (musikk) hadde urpremiere i 1954 under tittelen "Føre slaget". I 2014 har spelet 60-årsjubileum. Spelet, som det bare kalles i bygda, er en bauta i lokalmiljøet og den frivillige innsatsen beskrives som en bærebjelke i arbeidet.

Spelet formidler en viktig del av norsk kulturhistorie under Olsokdagene, om slaget på Stiklestad som ble vendepunktet for innføringen av kristendommen og rikskongedømmet i Norge. Helt fra starten har frivillighetsarbeidet vært den sentrale bærebjelken i alle organisatoriske deler av teaterproduksjonen: i administrasjonen, informasjon, salg, publikumsservice, fysisk tilrettelegging av scene og stevneplass, kor, orkester og som sceneaktører.

I 2013 brukte rundt 830 mennesker fra 5 til 87 år av sin ferie og fritid for Spelet. I 2013 utgjorde den frivillige innsatsen mer enn 11 årsverk. Det er eksempler på slekter som har vært med som frivillige i 5 generasjoner og til og med noen frivillige som har vært med i alle 60 årene. Spelet gir ringvirkninger for kultur- og organisasjonslivet i regionen resten av året og skaper nærhet til lokal og nasjonal historie.

Fra juryens begrunnelse

Frivilligheten i Norge har lang tradisjon for å være pioner. Årets prisvinner har gjort nybrottsarbeid og skapt metoder som nå blir brukt av andre over hele landet.

Helt fra starten har frivillig innsats gjennomsyret hele aktiviteten: administrasjon, informasjonsarbeid, salg, publikumsservice, fysisk tilrettelegging av scene og stevneplass, kor og orkester og som sceneaktører. Her er det plass til alle – uansett om de vil gjøre en stor eller en liten innsats.

Neste år har prisvinneren 60-årsjubileum, og er en vital og livskraftig jubilant. I 2013 la hele 830 frivillige mellom 5 og 87 år ned totalt 11 årsverk i frivillig innsats. Det fins slekter som har vært med i 5 generasjoner og frivillige som har deltatti alle årene.

Spelet om Heilag Olav formidler en viktig del av norsk kulturhistorie. Samtidig har spelet store ringvirkninger i lokalmiljøet, både som inkluderende møteplass på tvers av generasjoner, som læringsarena, som en viktig identitetsbygger og som spydspiss for et sterkt teater- og frivillighetsmiljø i Verdal.